Lenka Kerdová

Kontakt:
www.lenkakerdova.cz
lenka.kerdova@hotmail.com

Lenka Kerdová:
* 11. 6. 1988

Studium:
2009 - 2015 Akademie výtvarných umění, obor Malba (doc. M. Rittstein/
                       doc. R. Franta)
2012 - 2015 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Dějiny umění (Mgr.)
2008 – 2011 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Dějiny umění (Bc.)
1999 – 2007 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav
Stáže:
2014 Akademie der Bildenden Künste Wien Kontextuele Malerei (Univ.-
          Prof. Mag. MA. Hans Scheirl)
2013 Ateliér hostujícího pedagoga AVU, Ruth Noack
Soutěže:
2012 Cena Jana Zrzavého, rezidenční pobyt v Bretani
Výstavy:
2015 Diplomanti AVU 2015, Praha, Veletržní palác
2014 I v kávové lžíčce se odráží slunce, Praha, Šalounův ateliér
(společný kurátorský projekt pod vedením Ruth Noack)
2013 Zimní kompost, ArtATAK, Praha skupinová výstava
2013 Nika (galerie VŠUP), Praha, samostatná výstava
2013 Na Půl, Via Art, Praha spolu s Dominikem Běhalem
2012 12 let Malby III, Vídeň, česká ambasáda skupinová výstava
2012 (S)nové (I)reality, Praha, GAVU spolu s Veronikou Doběšovou
2012 Figurama 2012, Praha, NTK skupinová výstava
2012 Agrese/ Deprese, Praha, skupinová výstava
2012 The Way Around, Ostrava, skupinová výstava
2010 GAVU, Praha skupinová výstava
2010 Současný stav, Galerie Dolmen, Praha, skupinová výstava
2008 Fragmenty počátků, Kosmonosy, Loreta, samostatná výstava