Výzva na výstavní projekty pro rok 2017

 • Datum začátku:
  1.1.2017, 18:00
 • Datum ukončení:
  15.2.2017, 0:00
 • Místo konání:
  Prague
 • Místo:
  JEDNA DVA TŘI GALLERY
 • Admission:
  --

Petrohradská kolektiv vyhlašuje první OPEN CALL pro umělce a kurátory na výstavní projekty realizované v roce 2017 v prostoru Jedna Dva Tři Gallery, jež se zaměřuje především na vycházející umělce, studenty či nedávné absolventy.
Přihlášky mohou zasílat jednotlivci i skupiny umělců / kurátorů. Vítány jsou vizuální, audiovizuální a zvukové projekty reagující na specifika výstavního prostoru nebo aktuální společenská témata.

Koncepce výstavních projektů není tematicky omezena. Kritériem výběru je kvalita výstavního projektu zasazená do kontextu prostoru a doby. Petrohradská kolektiv pro realizaci projektu poskytne své výstavní prostory v Praze (na adrese Petrohradská 13, Praha 10 – Vršovice) a kromě zajištění produkce a propagace výstavy věnuje příspěvek na její realizaci. V roce 2017 je počítáno s podporou max. 8 projektů.

Závazné přihlášky, které budou obsahovat stručnou charakteristiku projektu spolu s CV a portfoliem o max. rozsahu 15 stran zasílejte ve formátu .pdf (videa ve formě odkazu na vimeo nebo youtube) na emailovou adresu opencall@petrohradskakoelektiv.com nejpozději do 15. 2. 2017.

Autoři vybraných projektů budou kontaktováni nejpozději v pondělí 28. 2. 2017 a výsledky budou současně zveřejněny na webových a facebookových stránkách Petrohradská kolektiv.
———

Petrohradská kolektiv announces the first OPEN-CALL for artists and curators for exhibition projects in Jedna Dva Tři Gallery in 2017. The open-call is aimed at emerging artists/curators, students and recent graduates.

Submissions are open to individual as well as group artists / curators. Visual, audiovisual and sound projects taking into account to the specifics of the Jedna Dva Tři Gallery space are preferred. The subject of the exhibition is in no way limited. The main criteria is presenting a well prepared, high quality project reflecting contemporary issues.

Jedna Dva Tři Gallery will provide its exhibition spaces in Prague (Petrohradská 13, Prague 10-Vršovice) for the project, and in addition to providing standard production and promotion of the exhibition, Petrohradská koletkiv will also provide limited financial support for the implementation.

Please submit your application, including a brief description of the project, along with your CV and portfolio (max. 15 pages), in .pdf format to opencall@petrohradskakoelektiv.com by February 15, 2017. The authors of the selected projects will be contacted via e-mail by February 28, 2017, the results will also be posted on our website and Facebook page.

Jedna Dva Tri Gallery_prihlaska_CZ_vystavni projekty 2017

Jedna Dva Tri Gallery_open call 2017_CZ + ENG