Šest příběhů o vzniku a zániku

  • Datum začátku:
    4.11.2019, 20:00
  • Datum ukončení:
    4.11.2019, 22:00

4/11/2019
Šest příběhů o vzniku a zániku

„Co se stane, když se lidská výjimečnost a omezený individualismus, které západní filosofie a politická ekonomie nestále omílá, stanou nepředstavitelnými v odborných vědách, ať už přírodních či sociálních?“ Donna Haraway, Staying with the Trouble

Petrohradská kolektiv Vás zve na večer věnovaný vyprávění příběhů, které do svého středu neumisťují individuum, a už vůbec ne člověka, ale život. Život bující, rostoucí, mutující, nomádský či domestikovaný, přírodní či společenský. Večer věnovaný vyprávění příběhů, které spojuje jediná linka – namísto objektu je důraz kladen na proces, namísto jedince na systém. Namísto času lidského zkoumá čas geologický, buněčný, čas systémů, čas konce.

Šest příběhů, jakási do sebe zacyklená kosmogonie faktů, jejíž mytopoetičnost je založena na silách gravitace, koevoluce, molekulární dynamiky a buněčného dělení.

Scénický koncert založen na principech storytellingu je výsledkem práce týmu vedeného režisérem Petrem Gondou.

Koncept, scénář, režie: Peter Gonda
Producent, konzultant: Dominika Andrašková
Hudební dramaturgie: Michal Cáb, Jonatán Pastyrčák
Scéna: Matěj Sýkora
Světelný design: Tomáš Morávek
Účinkují: Anna Bubníková, Julie Goetzová, Johana Schmidmajerová

Poděkování: Petr Houška, Samuel Michalik, Tereza Semotamová

Projekt vznikl za finanční podpory Magistrátu hl. m. Praha, Státního fondu kultury a Městské části Praha 10.

4/11/2019

22:00 – 22:00

PETROHRADSKÁ 13, PRAHA VRŠOVICE

VSTUPNÉ NA MÍSTĚ 150,-

 

FACEBOOK EVENT