Sea Moya’s ROOM & The Syndicate

 • Datum začátku:
  4.12.2018, 19:00
 • Místo konání:
  Prague
 • Místo:
  Petrohradská kolektiv
 • Admission:
  250,-

Petrohradská kolektiv is happy to present Sea Moya & The Syndicate live on Dec. 4th!

/// For English, scroll down ///

V sérii koncertů nazývané ‚s ROOM, ve které se budeme soustředit na řadu zahraničních interpretů a jejich představení v České republice, uvádíme německou skupinu Sea Moya.

Při prvním poslechu se zvukové atmosféry kapely Sea Moya mohou zdát stejně okouzlující jako matoucí. Vedouc nás po lysergickém zákalu elektronického funku, skupina kombinuje překroucené vokální vstupy z hravým experimentálním přístupem a rytmikou, jež vytváří vzrušující výsledek. Analogové nástroje jsou filtrovány modulárními systémy a rozsáhlým souborem pedálových efektů. Vzniká tak psychedelický beat, který rozsekává a opětovně vytváří jejich originální formu, vystupující jako výrazný zvuk, který si však ponechává lidskost. Na rozdíl od komerčně vedeného popu, hudba kapely je silně ovlivněna praxí DIY, což se odráží v jejich díle a videotvorbě. Po přesunutí svého působení z Německa do Kanady vydává Sea Moya své debutové album v říjnu 2018. Po úspěšném vydání singlů, jichž si povšimla média jako The Guardian, Clash Magazine nebo BBC Radio, se budoucnost pro tyto mladé umělce zdá být přívětivá.

Skladby Sea Moya jsou charakterizovány silným vypravěčským prvkem, zkoumající nepoznané kouty fyzického světa. Jejich nový single „New Past“ má typicky Kalifornskou atmosféru na pomezí snu a retrofuturismu. Skrovné obrazy vytvářené textem jsou osvíceny melancholickým světlem, vyvolávajíc touhu a spokojenost. Hlavní hrdina příběhu zkoumá hranice své imaginace, opouští pochybnosti a cestuje v čase do minulosti, aby navštívil svoji bývalou milenku. Snový a od reality odpoutaný zvuk synťáků se promění v líbivé vokály, jež zůstávají chytlavé i odvážné. Barevné kompozice vyvolávají dojmy osobních prozření, rozpouštějící naše denní starosti do přívalových vln zítřků.

www.facebook.com/seamoyaband
https://seamoya.bandcamp.com
https://soundcloud.com/seamoya
www.youtube.com/user/atlasonair/videos

════════════════════════════

Jako support vystoupí pražská formace The Syndicate, která od roku 2014 tvoří improvizované i komponované hudební krajiny na pomezí ambientu, jazzu, elektroniky a post-rocku.

V roce 2017 vydala živé EP Dissolution, koláž fragmentů hudebně-básnických seancí Talk Like an Alien v bývalém klubu Solution v Krymské ulici. Jde o slitinu několika zvukových rovin: v hudební improvizaci Syndicate se z tajemných ambientních ploch vynořují vrstvy vzájemně se proplétajících psycheledických smyček a vzdálených ozvěn nástrojů, postupně se měnících v abstraktní zvuky, které se prolínají tu s pozvolnými a minimalistickými, tu se špinavými a dravými jazzovými groovy a vyprávěním saxofonu. Hudba se mísí s útržky konverzací básníků u baru a surrealistickou poesií i hlasem Louise Armanda, který si kaleidoskopickými variacemi slovosledu básně No Man Is a Bridge pohrává s posluchačovou myslí hledající lineární naraci – nabízí jí stále jiné kombinace významů až do chvíle, kdy se poddá a otevře se absktraktnějšímu vnímání slov i prostoru mezi nimi.

Komponovaná tvorba Syndicate teprve čeká vydání prvního LP na jaře 2019. Oproti improvizacím je méně abstraktní, více strukturovaná a dynamická – v ambientních a noisových pasážích se kromě živých smyček objevuje více elektroniky, samplů i terénních nahrávek a závěrečné gradace nabývají až post-rockového náboje. Jestliže v improvizaci se prolínají, pak v jednotlivých skladbách se zřetelně střídají tři rozdílné hudební krajiny tří stálých členů. Přes tu první se putuje pozvolna se měnící nížinou, v níž se v dálce rýsuje zdánlivě nedosažitelný horizont ukrývající netušené emoční rozuzlení každé skladby. V té druhé se cesta klikatí členitým horským terénem nevyzpytatelnými směry a za každým útesem skal se rozprostře překvapivý výhled do údolí. Třetí krajina se rozprostírá na tichých, rozlehlých pláních, jejichž obzor se rozpíjí v tetelícím se vzduchu, z něhož se tu a tam vynoří zdi hlučného a pulzujícího velkoměsta.

www.facebook.com/syndicatesounds
https://syndikat.bandcamp.com
https://soundcloud.com/pan-syndikatnik
http://bandzone.cz/syndicate

════════════════════════════

////// ENG //////

In a series of events called ‚s ROOM, focusing on foreign artists and their introduction in Czech Republic, we’d like to introduce a german based band named Sea Moya.

Upon first listen, the varied soundscapes produced by Sea Moya enchant as much as they confound. Leading us into a lysergic haze of electronic funk, the band combines twisted vocal harmonies with playful experimentation and kraut rhythms to the most thrilling effect. Filtering analogue instrumentation through tape saturation, modular systems and a vast array of effect pedals, this psychedelic beat outfit reshapes and cuts up their original ideas, thus producing a distinctive sound that remains human after all. Unlike the commercially driven pop music of now, their sound is inhabited by a strong DIY sense, which is reflected in their unique artworks and captivating videos. Moving their center of life from Germany to Canada in recent months, Sea Moya is releasing their debut album in October 2018. After a string of singles released to critical acclaim by the likes of The Guardian, Clash Magazine and BBC Radio, the future looks bright for these young luminaries.

Bringing a strong sense of storytelling to their compositions, Sea Moya like to explore the unknown reaches of the physical world. Their latest single ‘New Past’ has a dreamy Californian feel, imprinted with a retro- futuristic touch. The sparse imagery conveyed in the lyrics is illuminated by a melancholy sunshine, a force which triggers longing and a profound sense of joy. Exploring the vast outlines of his imagination, the central character leaves behind his doubts to reconnect with a past lover through time travel. At times dreamy and spaced out, the floating synths give way to mellow vocals that always remain catchy and daring. The colorful production conjures images of personal epiphanies, where our daily worries dissolve into tidal waves of tomorrow.

www.facebook.com/seamoyaband
https://seamoya.bandcamp.com
https://soundcloud.com/seamoya
www.youtube.com/user/atlasonair/videos

════════════════════════════

The support band is The Syndicate, a Prague-based ambient/jazz/post-rock/electronica outfit of variable line-up indulging in the creation of improvised as well as composed musical landscapes.

In 2017, Syndicate self-released its first EP Dissolution, a collage made up of fragments of recordings from the musico-poetry sessions Talk Like an Alien which took place in the former Solution club in the Krymská street in Prague. It is an amalgam of several sonic dimensions: in Syndicate’s improvised music, layers of mutually interwoven psychedelic loops and distant echos of instruments come to surface from mysterious ambient planes, gradually changing into abstract sounds which permeate here the slowly revolving and minimal events and there the grimy and ferocious jazz grooves and the narrative of the saxophone. The music mixes with the fragments of poet’s conversations at the bar and the surrealist poetry and voice of Louis Armand, whose kaleidoscopic variations in word order are messing with the reader’s brain, struggling to find a linear narrative until he gives up, opening up to a more abstract understanding of all the possible meanings of the words and the vast distances between them.

The composed music of Syndicate is still waiting for the release of its LP in the spring of 2018. In comparison with the improvised, it is less abstract, more structured and it abounds in dynamic changes – apart from live loops, noise and ambient passages teem with electronic sounds, samples and field recordings and the songs‘ final gradations are often arched in the vein post-rock. If improvisation permits the blending of the visions of the three original members, these present themselves one by one in the individual compositions – in the form of three distinct musical landscapes. The first one will transport you into gradually revolving lowlands which outline a seemingly unattainable horizon in the background concealing an emotional denouement of each tune. The second features a winding path through a rugged mountainous terrain leading in unpredictable directions only to reveal an astonishing view into the valley. The third landscape is stretched over silent, vast plains whose horizon is blurred in the shimmering air and foggy mist hovering above the pulsating metropolis.

www.facebook.com/syndicatesounds
https://syndikat.bandcamp.com
https://soundcloud.com/pan-syndikatnik
http://bandzone.cz/syndicate

════════════TICKETS ═════════════

Presale tickets:
https://goout.net/cs/listky/sea-moya/lepd/