Rekonstrukce předpokladu: Martin Czeller & Jiří Žežula

  • Datum začátku:
    19.2.2020, 18:15
  • Datum ukončení:
    19.2.2020, 23:00

19/02/2020
Rekonstrukce předpokladu: Martin Czeller & Jiří Žežula

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Martin Czeller & Jiří Žežula - Rekonstrukce předpokladu

Opening - 19.02.2020 od 19:00
Artist Talk - 19.02.2020 od 18:15 (zrušeno)

Vstupujeme do představy, co se v půdě najde, až se země vrátí do své „minerality“. Po několika stoletích mohla většina informací o současné civilizaci zmizet. Dostáváme se tak do určitého archivního prostoru bezčasí, spekulativní fikce o vymizení našeho druhu. Jiný druh, živý nebo technický, objevuje v několika set letech neživou planetu. Tento druh vykopává půdu, aby našel stopy toho, čím jsme byli. Naše poslední stopy jsou velmi četné kvůli industrializaci výroby, a tak i náš odpad se stal archeologickým nalezištěm. Grafické výrazy, které vytvořil paleolit, někdy měly podobu obrysů prstů nebo nástrojů zanechaných v mokré hlíně. Tyto alegorie stvoření živého světa zde oba autoři velmi volně interpretují, aby nastínili podobnosti, které lze mezi včerejškem a dneškem neustále ustanovovat.

-----------
Práce Martina Czellera se zde reprezentuje formou automatizovaných, odosobněných avšak přirozeně vznikajících obrazů. Skrze animaci jež se skládá z vrstev kresby, potenciálně odcizených avšak velmi blízkých svému předobrazu, zaznamenává jejich vlastní rozpad a transformaci. Estetika ruin s velmi současnými souhláskami se pak přirozeně přelévá do velkoformátové abstraktní krajiny se zhmotněnou linkou, která v určitém okamžiku mizí. Při dalším pohledu pak můžeme nabýt dojmu, že zdroj inspirace je ukryt v rituálu vytváření prehistorických jeskynních nástěných kreseb.

Lidská bytost je velmi propojená a závislá na přírodě, ale také na pokroku v technologii a znalostech subjektu. Abychom zvážili budoucnost lidstva, bylo by snad užitečné pochopit vznik technologie jako nevyhnutelnou fázi přirozené evoluce se všemi možnými nepříznivými vývoji, které s sebou nese.

Jiří Žežula nám tak v souladu s touto temnou realitou představuje fosílie předmětů, jejichž zastaralost je plánovaná. Odlitky plastových jednorázových nádob jako odkazy či artefakty z minulosti. Atmosféra nastiňuje možný proces změny. Tuto změnu můžeme také vnímat jako změnu energie a nevyhnutelný pád říše fosilních gigantů, vzhledem k urychlení akce v oblasti politiky a opatření v oblasti klimatu.

Výstava potrvá do 11.03

18:15 ARTIST TALK

19:00 VERNISÁŽ

 

Výstava probíhá od 19/02/2020 až 11/03/2020

Přístup skrze kavárnu (PO-NE od 10:00 do 23:00)

PETROHRADSKÁ 13, PRAHA VRŠOVICE

VSTUP ZDARMA

 

FACEBOOK EVENT