Raná elektroakustická tvorba: Poslechový večer I.

 • Datum začátku:
  27.11.2017, 19:00
 • Místo konání:
  Prague
 • Místo:
  Petrohradská kolektiv
 • Admission:
  --

První z tří letošních poslechových a diskuzních večerů, věnovaných rané české elekroakustické tvorbě, se bude věnovat hudbě Zbyňka Vostřáka. Přehrána bude značná část Vostřákova EA díla digitalizovaná z pásů z Vostřákovy pozůstalosti, jejímž správcem je České muzeum hudby, promítnuty některé partitury. Večer moderuje Petr Ferenc, kurátor fonotéky Českého muzea hudby. Hlavním řečníkem bude PhDr. Miroslav Pudlák, CSc., hudební skladatel a autor knihy Zbyněk Vostřák – Idea a tvar v hudbě.

Další dva večery věnované české EA hudbě na magnetofonových pásech ze sbírek Českého muzea hudby proběhnou 30. 10. a 27. 11. Organizuje České muzeum hudby ve spolupráci s Petrohradská kolektiv.

Budeme rádi, poctíte-li nás svou přítomností coby hosté, posluchači i diskutéři.

 

Facebook event HERE