Mezigenerační dialog: Nové formy kresby

  • Datum začátku:
    5.12.2019, 8:00
  • Datum ukončení:
    5.12.2019, 12:00

05/12/2019
Mezigenerační dialog: Nové formy kresby

Čtvrtky s Mezigeneračním dialogem

Čtvrtky s Mezigeneračním dialogem

❏ KDY
05. 12. 2019 / 8:00

❏ KDE
Petrohradská 13, Praha 10 - Vršovice / Vchod Kafe Petrohradská

Poprosíme Vás o registraci na emailu: edita@petrohradskakolektiv.com

V rámci doprovodného programu k výstavě AIR / I missed you last night and the old lady at the window, zveme všechny na SEDMÝ Mezigenerační dialog ze série 9 bloků / kulturních dnů pro seniory, kterým nás provede umělkyně Veronika Gabrielová. Tvůrčí dílna je vhodná i pro "neumělce", pro nadšence bez předchozích zkušeností.

❏ HARMONOGRAM
• 08:00 - 10:30
-Tvůrčí dílna Nové formy kresby: seznámení účastníků, úvod do techniky a materiálů, zadání tématu, kreativní činnost
• 10:45 - 11:00
-Debata o vytvořené práci
• 11:05 - 11:20
-Autorská prezentace Veroniky Gabrielové
• 11:30 - 12:00
-Komentovaná prohlídka výstavou Soyoung Bae / host: Veronika Gabrielová: I missed you last night and the old lady at the window

❏TVŮRČÍ DÍLNA Nové formy kresby ❏;
V dílně se budeme věnovat tématu mýtu o nás samých, který vytváří naše okolí. Představy zkonkrétníme skrze rukodělné postupy, pro které nalezneme inspiraci v práci umělkyně Veroniky Gabrielové, která nás dílnou provede. Pomocí kresby výšivkou, třpytkami, tuší či gelovou propiskou vytvoříme jedno společné dílo a překročíme pomyslné hranice tradiční kresby tužkou, rudkou, uhlem či pastelkou.

❏Výstava I missed you last night and the old lady at the window korejské umělkyně Soyoung Bae a českého hosta Veroniky Gabrielové představí tvorbu, která neustále zkoumá poetické možnosti ve vztahu mezi tím, co se skutečně stalo, co se mohlo stát a co se může stát. To nás vede k otázce potenciality a spontánnosti. Často se jedná o tkaní fikčních okamžiků, které odrážejí specifické kulturní aspekty, shromažďování různých příběhů a obrázků, jako jsou zprávy, mýty, osobní příběhy, popkultura, reklamy a internetové vzpomínky. Prostřednictvím zachycení konkrétních detailů událostí, které se zabývají osobními vzpomínkami a sociálními záležitostmi, výstava rozebírá a znovu sestavuje jednotlivé části prací obou autorek.

❏ MEZIGENERAČNÍ DIALOG ❏
Prostřednictvím série přednášek, komentovaných prohlídek a tvořivých dílen reflektujících témata aktuálně probíhajících výstav v Jedna Dva Tři Gallery, vzniká seznámení seniorů se současným uměním a dialog mezi autory nejmladší generace a zúčastněnými seniory.

Projekt je veden pod záštitou neziskové organizace Petrohradská kolektiv skupinou dobrovolníků a financován Evropským sborem solidarity Evropské unie.

❏PETROHRADSKÁ KOLEKTIV❏ iniciativa podporující mladé umění již od roku 2015. Mezi hlavní projekty patří podpora tvůrců (ateliérový komplex) produkce a dramaturgie kulturních akcí, zejména výstav (Jedna Dva Tři gallery), spolupráce s festivaly, setkání, přednášky a diskuse pro nejširší veřejnost. Stejně důležitou součástí aktivit je pořádání zahraničních rezidenčních pobytů, navazování kontaktů mezi umělci z různých zemí a spolupráce s dalšími subjekty v oblasti kultury a umění. Již třetím rokem se Petrohradská stává též platformou pro experimentální hudbu a divadlo, místem setkávání různých směrů tohoto žánru, jejich posluchačů a tvůrců.

05/12/2019

08:00 – 12:00

PETROHRADSKÁ 13, PRAHA VRŠOVICE

VSTUP ZDARMA

 

FACEBOOK EVENT