Mezigenerační dialog: #DUNA group

  • Datum začátku:
    18.7.2019, 8:00
  • Datum ukončení:
    18.7.2019, 12:00

18/7/2019
Mezigenerační dialog: #DUNA group

 

V rámci doprovodného programu k výstavě DUNA: Objects in (the) mirror are closer than they appear zveme všechny dědečky a babičky i vás ostatní, kterým v žilách koluje alespoň kapka ekologa, na první Mezigenerační dialog ze série 9 bloků / kulturních dnů pro seniory, kterým nás provede František Svatoš z vizuálně aktivistické skupiny DUNA.

MEZIGENERAČNÍ DIALOG:
Prostřednictvím série přednášek, komentovaných prohlídek a na závěr i tvořivou dílnou na dané téma každé z probíhajících výstav vzniká seznámení seniorů se současným uměním a dialog se samotnými autory nejmladší generace.

HARMONOGRAM:
- Autorská prezentace/ představení tématu a dosavadní tvorby autorů výstavy
- Komentovaná prohlídka výstavou
- Výtvarná dílna pod vedením Františka Svatoše / Téma: ekologie

Vstup a veškerý materiál a občerstvení je ZDARMA. Za hezkého počasí budeme venku. Těšíme se na vás!

DUNA group:
Projekt, ve kterém se její členové zaměřují na problematiku vztahů mezi živými organismy a jejich prostředím, společenských vztahů a globálních problémů antropocénu. Jejich práce je inspirována románem Franka Herberta Duna, takže se většinou zaměřují na témata jako ekologie, zdroje, technologie, věda, transhumanismus. V jejich dosavadní tvorbě je jim inspirací jak realita, kterou sami prožívají včetně té augumentované, prolínající se spekulativně až do žánru sci-fi s prvky mystifikace a nadsázky.

PETROHRADSKÁ KOLEKTIV:
je audiovizuální platforma podporující mladé umění již od roku 2015. Mezi hlavní projekty patří podpora tvůrců (ateliérový komplex), produkce kulturních akcí, zejména výstav (Jedna Dva Tři gallery), spolupráce s festivaly, setkání, přednášky a diskuse
pro nejširší veřejnost.

Projekt je pořádán dobrovolníky pod záštitou neziskové organizace Petrohradská kolektiv a je spolufinancovaný Evropským sborem solidarity Evropské unie.

18/7/2019

8:00 – 12:00

PETROHRADSKÁ 13, PRAHA VRŠOVICE

VSTUP ZDARMA

 

FACEBOOK EVENT