Karolína Jelínková – Face to Face

 • Datum začátku:
  9.6.2016, 19:00
 • Datum ukončení:
  15.6.2016, 18:00
 • Místo konání:
  Prague
 • Místo:
  JEDNA DVA TŘI GALLERY
 • Admission:
  --

„Identifikace světa je nezbytná. Nemůžeme dokonce identifikovat ani svou tvář, protože její symetrie je falšována zrcadlem. Spatřit ji takovou jaká je, by bylo šílenstvím, protože už by pro nás nebylo žádné tajemství a takovouto transparencí bychom byli zničeni. Cožpak se člověk nevyvíjel k takové formě, v níž je vlastní obličej neviditelný, a tak se stával definitivně neidentifikovatelným, a to nejen pro tajemství své tváře, ale také pro kteroukoliv ze svých tužeb? Takto je však také především objektem, kterému se děje to, že je definitivně zfalšován, a to nejen na obrazovce vědy, nejen v zrcadle informace, ale také rastrem našeho mozku. Všechny věci se takto vyskytují bez naděje, že by byly něčím jiným než iluzí sebe samých. A dobře tomu tak.“

Výše zmíněný výrok Jeana Baudrillarda, můžeme interpretovat jako výklad díla Karolíny Jelínkové. Tvář, jako horizont ve smyslu jejích možných významů, především jako rozhraní, za nímž se nachází teritorium, jehož celistvou podobu nejsme schopni pojmout. Karolína zde pracuje s portrétem velmi svébytným způsobem. Podobizna tak logický obraz, zde neodkazuje k žádné konkrétní osobě, ale i tak umožňuje správné nastavení autorčina zrcadla. Portréty, vznikající samy pro sebe. Jejich pohledy se stávají médiem. Karolína je neustále variuje, každý další obraz odkazuje k předchozímu ve snaze jej překonat. S každým dalším obrazem se toto množství rozšiřuje o další a další přístupy, mutace a pohledy. Celý tento proces nám otevírá dveře k samotného autoportrétu. Portréty totiž vychází z autorčiných logických, paměťových map, které se liší od přirozeného, realistického obrazu tím, že se zřídkakdy podobají své předloze.