Bigfoot & Čokočína / Dispozice

 • Datum začátku:
  5.7.2017, 18:00
 • Datum ukončení:
  5.9.2017, 21:00
 • Místo konání:
  Prague
 • Místo:
  Petrohradská kolektiv
 • Admission:
  --

JEDNA DVA TŘI Gallery Vás srdečně zve na Vernisáž výstavy Tomáše Alferyho, Kryštofa Strejce a Jany Strejcové ve středu 5. července 2017 od 18 hod. do vnitrobloku objektu Petrohradská kolektiv.

Název projektu: Kauzalita funkce
Autor koncepce a kurátor výstav: Petr Krátký

Dispozice
Tomáš Alfery, Kryštof Strejc, Jana Strejcová
BIGFOOT & ČOKOČÍNA
5.7 – 5.9.2017

Druhý z výstavních projektů pracuje s místem na základě jeho současného využití jako uměleckého centra generujícího kulturní provoz. Zaměřuje se na přítomný čas na rozdíl od předcházejícího předpřítomného tématu. Autoři patří již téměř k absolventům školy, a proto se u nich projevuje již jisté uvědomění na rozdíl od idealismu, který dříve převládal. Volené formy jsou ozkoušené a na výtvarné scéně známé. Klasické instalační metody a práce s obrazem generují nenásilné kombinace tendenčních témat, které mají jistě možnost uspět i v širší konkurenci. Lehký sarkazmus a s ním spojený nadhled nad dráhou profesionálního umělce, kterou si zvolili je pracovním průsečíkem této autorské trojice. Instalace skládající se z klasické přehlídky maleb vytržené z kontextu sterilního galerijního prostoru bude jistě osvěžující nejen pro diváky, ale i pro specifický diskurz, kterému určitě přinese svěží vítr.

FB událost: http://bit.ly/2tfvhU5

Popis, pozadí a východiska projektu:

Galerie Jedna Dva Tři jež je provozována sdružením Petrohradská kolektiv se pro následující sezónu roku 2017 rozhodla svůj výstavní program rozšířit o externí expozici a využít tak naplno možnosti objektu, který využívají pro aktivity spojené s rozvojem kulturního prostředí Vršovic, kterými tento svůj region značně přesahují.
S tímto záměrem Petrohradská kolektiv oslovila MgA. Petra Krátkého, se kterým již v minulosti spolupracovalo na několika výstavních koncepcích přímo navržených pro provoz již fungující expozice v prostorách Jedna Dva Tři Gallery a v rámci Galerie 207, kterou autor vede a kde vyučuje studenty základům galerijního provozu, také připravilo program pro reciproční výměnu obou institucí na konci kalendářního roku 2016.
Výsledkem je pokračující spolupráce na přípravě třech výstavních projektů, které si kladou za úkol oživit vnitroblok spravovaného objektu a přispět tak k rozvoji a propojení komunity jak v rámci vnitřních vztahů, tak v kontextu širšího okolí. Tento počin se zdá být důležitým právě ve vztahu ke kontextu lokality, která nedávno přišla o úspěšně fungující výstavní expozici ve veřejném prostoru, galerii Proluka, organizovanou Denisou Václavovou a Kryštofem Kinterou. Tento projekt si za několik let vytvořil silnou základnu návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti, která si zaslouží navázat na stejně kvalitní program.
Z charakteru profesního působiště přizvaného kurátora, se všechny tři výstavní projekty zaobírají prací studentů nebo absolventů UMPRUM v Praze. Zohledněním specifických vlastností daného prostoru vznikl teoretický rámec opírající se o vnitřní genealogii a logiku funkčního využití prostor nacházejících se v různých částech objektu sousedících s předmětným dvorem, výstavním prostorem. Ten funguje jako platforma, která tyto části navzájem propojuje i odděluje. Její funkce je tedy z principu ambivalentní a ztížena ještě potřebným zajištěním provozuschopnosti jako přístupové cesty do celého objektu.
Bez nadsázky tedy mluvíme o komunikačním uzlu propojujícím vnější s vnitřním, veřejné se soukromím, známé s neznámým. Především ale umožnuje setkání lidí a názorů. Funguje jako třecí plocha usměrňující tok energie, dávající jí tvar a umožňující vznik nových přístupů k problémům a věcem, se kterými se denně potýkáme.
S nadsázkou si tedy můžeme tento prostor představit jako nervový systém, jako organizmus. Strukturu reprezentující se třemi základními kauzálními předpoklady, které jsou zastoupeny třemi tematickými okruhy.