Audiokultura & Skupina

 • Datum začátku:
  17.4.2017, 18:00
 • Datum ukončení:
  17.4.2017, 20:00
 • Místo konání:
  Prague
 • Místo:
  Petrohradská Kolektiv
 • Admission:
  --
Kolaborativní zvukové dílo na pomezí field recordings, rozhlasového featuru a zvukové intervence představí v pondělí 17. 4. 2017 kolektiv autorů z oboru Teorie interaktivních médií při Masarykově univerzitě v Brně. Součástí večera bude prezentace nahrávek kolektivu Skupina, který se zaměřuje na vydávání terénních nahrávek, jejich estetizaci a legitimizaci s odkazem k akustické ekologii.

Zvukové dílo vzniklo jako výstup kurzu Metody studia audiokultur, který vedl Filip Johánek (Skupina). Sami studující si ve spolupráci s vyučujícím vybrali náplň a metodu realizace kolaborativního dokumentačního a uměleckého díla. V průběhu semestru byly nejprve sesbírány terénní nahrávky, poté na klavír umístěný v budově univerzity zahrán a zaznamenán improvizovaný shluk tónů. Zvukové dílo tvoří 3 samostatně i společně fungující čtyřiadvacetiminutové zvukové stopy dokumentující a zároveň představující čtyřměsíční kolaborativní tvorbu zvukového díla. Celé dílo je tedy modulární z hlediska šíře zvukového proudu, pokaždé však trvá 24 minut.
V průběhu večera bude představeno dílo samotné, ale bude i přiblížen proces, během něhož vzniklo.

Skupina představí svoje aktivity a výběr z vydaných desek s důrazem na nové autorské skladby Tomáše Šenkyříka.

http://skupina.bandcamp.com/