AIR: Klone(ISR)

  • Datum začátku:
    18.10.2017, 19:00
  • Místo konání:
    Jedna Dva Tři Gallery
  • Místo:
    Petroradská 13, Praha 10-Vršovice

Hlavní téma rezonující skrze tvorbu výtvarného umělce známého pod jménem Klone, je reflexe lidské přirozenosti – tedy rozpor mezi “přirozeným” a “získaným”. Paměť, jazyk a identitu užívá jako hlavních styčných bodů platformy, na jejímž pozadí lze referovat symboly a příběhy minulých generací. Zároveň však jako imigrant tematizuje to, co sám nazývá “migračním genem”. “Současná podoba lidstva je dána staletími migrace, jakožto druh jsme vysoce přizpůsobiví jakémukoliv prostředí” vysvětluje. Je to právě tento rozpor v lidské přirozenosti – rozpor mezi zakořeněným a nově získaným – jež by chtěl během svého residenčního pobytu probíhajícím od posledního zářijového týdne po dobu čtyř týdnů prozkoumat. Klone představí v Jedna Dva Tři Gallery video animace, na nichž během residenčního pobytu pracoval (vernisáž dne 18.10. v Jedna Dva Tři Gallery) a na venkovní zdi budovy našeho ateliérového komplexu vytvoří velkoplošný mural.

Více o umělci zde: http://www.kloneyourself.com/