AIR 2018: Irène Mélix – La culotte de sapho /opening/ & Lavender songs /release/

 • Datum začátku:
  6.12.2018, 19:00
 • Datum ukončení:
  11.12.2018, 12:00
 • Místo konání:
  Prague
 • Místo:
  Petrohradská kolektiv
 • Admission:
  --

Srdečně zveme na zahájení výstavy AIR 2018 Irène Mélix (DE/FR) – La culotte de sapho a první uvedení zvukové instalace Lavender Songs. Guest artist: Piaoyu Xie – promítání filmu Kopřiva (2017)

///// FOR ENGLISH SCROLL DOWN /////

We cordially invite you to the opening exhibition of Petrohradská kolektiv Artists-in-Residence Irène Mélix (DE/FR) – La culotte de sapho. Exhibition and reslease of the audio piece LAVENDER SONGS. Guest artist: Piaoyu Xie – screening of The Nettle (2017)

Program:
19h – vernisáž/opening – Irène Mélix – La culotte de sapho
20h – první uvedení zvukové instalace/audiopiece – Lavender Songs
21h – projekce filmu / film screening – Kopřiva / The Nettle (2017)

výstava potrvá do 13.12.2018
Facebook event: https://www.facebook.com/events/553003588460498/
————————–

Irène Mélix – La culotte de sapho

Mezi hosty večírku patří Olga Rado, Mette, Eri a mnoho dalších oblíbených knižních postav. Dámy*, uvelebené kolem stolu, pokuřují cigarety, zatímco autorky knih, z nichž tyto dámy* vzešly, si na baru objednávají jedno pivo za druhým. Fräulein Dr. Südekum zůstává sedět v rohu místnosti, snažíc se nevyčnívat. Rozpustilá nálada se šíří, jsou slyšet útržky rozhovorů, šepoty… Nikdo si nevšímá osamělého štíra, šplhajícího nahoru po zdi na barem… Právě sem chodí ženy* jež milují ženy* se potkávat, povídat, tančit a utvářet lesbické dějiny.

První uvedení audio díla lavender songs se uskuteční v rámci vernisáže La culotte de sapho. V posledních letech se Irène Mélix zabývá výzkumem konstrukce lesbických identit, především jak jsou zachyceny v románech a novinách 20. let 20. století. Poznala tak Alexandru, Gertu, Mette a mnoho dalších postav, brouzdala seznamkami tištěnými i digitálními, ponořila se do atmosféry lesbických barů a prozkoumala bezpočet fotografii, hledajíc výrazy touhy. Zabývá se otázkou, jak vytvořit specifický jazyk a obrazy, jež by vyjadřovaly lesbické* identity, lesbické* touhy a životy.

Irène Mélix (*1988, Stuttgart) studovala na Akademii výtvarných umění v Drážďanech a kulturní studia v Hildesheim a v Paříži. Je kulturním pracovníkem v uměleckém i politickém slova smyslu. Užívá širokou škálu medií, aby oslovila témata týkající se politiky, genderu, literatury a historie. Jako člen uměleckého dua team2 (spolu s Theresa Schnell) se zabývala emancipačním potenciálem subkultur. V posledních letech se zabývá výzkumem konstrukce lesbických identit v jazyce a visuální kultuře.

https://irenemelix.de/en/

————————–

Kopřiva (2017)
režie: Piaoyu Xie

Od okamžiku kdy Ana nalíčí svého přítele Nikolu, je všechno jinak. Nikdo nechce ničemu čelit nebo objahovat, jednotlivá tajemství se na sebe navzájem navazují, aby dál rostly tak nedbale jako kopřivy.

Piaoyu Xie se narodila roku 1991 na jihu Číny. Po získání bakalářského titulu na Hongkongské baptistické univerzitě, kde studovala film, se přestěhovala do Prahy, kde je nyní zapsána na magisterském studiu režie na FAMU. Její krátké filmy – například Na druhé straně (2014), All Of Me (2015) či dokument Kateřina 4392 (2014) – byly promítnuty na různých festivalech i vysílány v televizi. Její poslední film, queer drama o dospívání Kopřiva (2017), měl premiéru na londýnském BFI Flare a dostal se do oficiálního výběru Mezinárodního festivalu krátkých filmů v Palm Springs. Kopřiva se rovněž probojovala do užšího výběru uchazečů o prestižní cenu pro krátké filmy s LGBT tématikou, Iris Prize. Piaoyu Xie nyní dokončuje – ve spolupráci s Veronikou Kührovou z tuzemské produkční firmy Analog Vision – krátký snímek Cikáda i první „celovečerák“, nazvaný The Ugly Mandarine. Další informace o autorce najdete na jejím webu.

xiepiaoyu.com

========= ENG =========

Irène Mélix – La culotte de sapho

Clubbing on a gay night turns into a glittering party. Among the guests are Olga Rado, Mette, Eri and many other book favourites. The ladies* nestle around the tables, smoking cigarettes, the authors order one beer after another at the bar, while Fräulein Dr. Südekum keeps to her corner, trying not to stick out. A boisterous, familiar air fills the room and chat-ups are whirring around. No-one seems to notice the lone scorpion, which climbs up the wall behind the counter… This is where the women* who love women* meet to flirt, kiss and whisper sweet to one another, to talk, dance and write lesbian herstory.

The audiopiece lavender songs will be released on the opening of the exhibition La culotte de sapho. In the last years, Irène Mélix has been researching the construction of lesbian* identity, mainly in novels and newspapers of the 1920s. Getting to know Alexandra, Gert, Mette and many other figures, browsing through dating apps and lonely hearts ads, looking into the atmosphere of lesbian bars and investigate photos for the expressions of desire, she deals with the question of how to create language and images for lesbian* identity, lesbian* passion and life.

Irène Mélix (*1988, Stuttgart) studied fine arts in Dresden and Cracow, cultural science in Hildesheim and Paris. She is a cultural worker in artistic and political terms. She uses a large variety of media to deal with questions related to politics, gender-issues, literature and history. She is interested in the peculiarity of the artists‘ profession and part of the union FAU. As a part of the artists‘ duo team2 (Theresa Schnell), she investigated the emancipatory potential of sub-cultural milieus. For several years, she has been researching on the construction of lesbian* identity in language and visual culture. The deep-level clearing, a term from building industry, can stand as an image for her approach: hydraulic hammer, demolition grab, screening bucket, backhoe bucket and sorting grab are strategies of her flying range.

————————–

The Nettle (2017)
directed by Piaoyu Xie

Nikola and his girlfriend go to a party, but the condition is that all boys put on makeup. Not only this moment, but mainly spending the summer at Anna’s father house in a picturesque village evokes questions in a teenage boy that irrevocably trigger the process of self-realization.

Piaoyu Xie
Born in 1991 and raised in southern China. Piaoyu moved to Prague after receiving a bachelor degree in film in Hong Kong Baptist University, and to pursue her MFA degree in directing in Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague (FAMU) since 2013. Her previous shorts On the Other Side (2014), All of Me (2015) and documentary Katerina 4392 (2014) among others were screened at numerous festivals and also on Czech TV. Her latest film The Nettle (2017), a coming-of-age queer drama, premiered in BFI Flare and selected into the official selection of Palm Spring International Shortfest and many other festivals, recently it’s been shortlisted for the Iris Prize (one of the prestigious awards for LGBT shorts). Piaoyu is currently working on the post-production of her new short film Cicada and her feature debut The Ugly Mandarine with producer Veronika Kührová from Analog Vision, a Prague based production house.

xiepiaoyu.com

————————–
Petrohradská kolektiv Residency Projekt je v roce 2018 podporován Ministerstvem kultury ČR. Jedna Dva Tři Gallery je v roce 2018 podporována Státním fondem kultury ČR.