AIR 2018: Alois Yang // Guest artist: Radovan Kissoczy

 • Datum začátku:
  22.11.2018, 19:00
 • Datum ukončení:
  4.12.2018, 12:00
 • Místo konání:
  Prague
 • Místo:
  Petrohradská kolektiv
 • Admission:
  --

Srdečně zveme na zahájení výstavy AIR 2018 Alois Yang (FR) – On the search of the blurred borderline between “being” and “believe”. Guest artist: Radovan Kissoczy

///// FOR ENGLISH SCROLL DOWN /////

We cordially invite you to the opening exhibition of Petrohradská kolektiv Artist-in-Residence 2018 Alois Yang (FR) – On the search of the blurred borderline between “being” and “believe”. Guest artist: Radovan Kissoczy.

Program:
19h – vernisáž/opening – Alois Yang (FR) – On the search of the blurred borderline between “being” and “believe”
20h – vernisáž/opening – Radovan Kissoczy

výstava potrvá do 4. 12. 2018
Facebook event: https://www.facebook.com/events/1022897654561332/

————————-

Alois Yang (FR)
Pátrání po nejasné hranici mezi „bytím“ a „vírou“

Výstava představuje trvající zájem Aloise Yanga o pomezí mezi přírodními jevy a lidskými artefakty, jež nabývají podoby jednorázové a časově náročné instalace a výkonu.

Záměrem tohoto projektu je představit vnitřní souhru mezi „být a věřit“, v kontextu „přírody a ne-přírody“ na individuální zkušenostní úrovni. Přesněji řečeno, hnací silou přechodného procesu mezi bytím přírody k víře v ne-přírodu, vírou v přírodu k bytí ne-přírody, mezi vírou v ne-přírodu k bytí ne-přírody, a od bytí ne-přírody k víře v přírodu.

„Mým cílem je upozornit na rozkol, který jsme vědomě vytvořili mezi námi a přírodou, abychom se mohli stavět do pozice pozorovatele, intelektuálně ji chápat a vztah k ní určovat měřítkem našich potřeb. Na druhé straně pak stojí schopnost spojit se s přírodou na nevědomé rovině, když mysl a tělo jsou jedno, a vnímat sebe jako součást celku. Vnímám tyto dva stavy jako odpověď na koloběh prostředí i jako přirozenou kvalitu lidské bytosti.“ Alois Yang

https://aloisyang.com/

————————-

Radovan Kissoczy (CZ)

Za českou uměleckou scénu jsme do kontrapostu pro Aloïse Yanga vybrali Radovana Kissoczy, residenta Petrohradská kolektiv a absolventa ateliéru Supermédií u doc. Mgr. Davida Kořínka na pražské UMPRUM. Pro Kissoczyho je klíčová práce na pomezí mezi virtuálním a reálným prostorem, a zároveň práce s živým prostředím digitálních technologií. Snaží se přehodnotit a stírat hranice mezi tím, co vnímáme jako hmatatelné a digitální. Tento přístup uplatňuje i při zkoumání a vytváření nových přístupů v oblasti intermédií. Od roku 2012 se zaměřuje na zkoumání těchto vztahů pomocí audiovizuálních a interaktivních instalací zaměřených právě na dialog a dynamiku na pomezí těchto prostorů, jež se dnes ovlivňují v reálném čase a přirozeně na sebe reagují. Z toho vychází i živá forma jeho současných projektů a jejich kontinuální průběh bez začátku a konce, jelikož jsou z jejich podstaty pouze vloženy do prostoru naší současnosti.

======= ENG =======

Alois Yang (FR)
On the search of the blurred borderline between “being” and “believe”

This exhibition presents Aloïs Yang’s ongoing interests on the crossing line between natural phenomena and human artefacts, in the format of one-off-generative and time-space-specific installation and performance.

The focal point of this project is to present the inner interplay between “being and believe”, in the context of “nature and un-nature” on an individual experiential level. To be more precise, the driven forces behind the transitional process from being nature to believing un-nature, from believing nature to being un-nature, from believing un-nature to being nature, and from being un-nature to believing nature.

“ I aim to rise the notion of the separation we consciously created with the nature realm, to position ourself as observer, to understand it intellectually, and establish relationship based on our needs. On the other hand, the capabilities of connecting with the nature unconsciously, when mind and body has no separation, to place ourself as whole, and to be one within. I see shifting this two states as a resilience in responds to ever-cycling environment, also a natural quality as a human-being.“ Alois Yang

https://aloisyang.com/

————————-

Radovan Kissoczy (CZ)

We have decided to present one Czech author as a part of our supporting program for the foreign residencies at Petrohradska kolektiv, who is either in contrast or works in a similar area as our visiting artist.

To represent the Czech art scene in contrast to Alois Yang, we have selected Radovan Kissoczy, a resident of Petrohradska kolektiv and an absolvent of the Studio of Supermedia at UMPRUM in Prague, under doc. Mgr. David Kořínek. The essence of Radovan’s work lies at the bleeding edge between the real and virtual, through the dynamics that arise from contemporary digital technologies. He attempts to re-evaluate and continuously blur the borders between what we can perceive naturally, and what is digitally simulated – and manifests within our feelings and perception. He uses this approach as a vision of a reality that is already augumented, and applies it in his research of these relationships, and the development of his work in the field of intermedia. From 2012, this focus led to the making of primarily audiovisual and interactive installations, directed particularly at the dialogue and dynamics on the edge between the digital and virtual spaces – as they affect each other in real time, and naturally react to each other. This also leads to the contemporary dynamic format of his work, its continuity without a beginning or and end, as it is from its essence only inserted into our present.

————————-

Petrohradská kolektiv Residency Projekt je v roce 2018 podporován Ministerstvem kultury ČR. Jedna Dva Tři Gallery je v roce 2018 podporována Státním fondem kultury ČR.