Event category archives: music

  • Piano DAY Prague/ Never sol

  • 🎶 Piano Day je celosvětová událost oslavující hru na klavír,, kterou založila skupina podobně smýšlejících lidí v čele s famózním pianistou Nilsem Frahmem. Koná se 88. den v roce - letos je to 29. března - podle počtů kláves na klaviatuře oslavovaného nástroje. Cílem Piano Day je snaha o vytvoření platformy pro projekty související s klavírem, v rámci které se může hra na klavír dále rozvíjet a[...]