Činnosti

VÝSTAVNÍ ČINNOST

Činnost Jedna Dva Tři Gallery byla zahájena v březnu 2016, aktivity zahrnují samostatné výstavy nejmladší generace českých výtvarníků
a zahraničních rezidentů projektu Petrohradská kolektiv Residency Project, tématické přednášky a diskuze. Stěžejní body se zaměřují na práci s prostorem na bázi až experimentálního prostředí. Konkrétně si klademe za cíl umožnit každému tvůrci autorské výstavy, vytvořit novou práci přímo pro galerii.

Výsledkem je výstava, která reaguje
na daný prostor, i když téma tvorby zůstává. Výzvou je zaujmout širokou veřejnost a zprostředkovat jí kontakt
se současným uměním, s cílem spojit lidi, myšlenky a praktiky na lokální
i mezinárodní úrovni. Přirozeně usilujeme o zapojení a následné sdílení průzkumných tvůrčích procesů. Umění chápeme jako vzájemný zdroj, katalyzátor inovací a prostředek konektivity.

Nadcházející událost:

Čas [ne]Růst: Štěpán Krahulec

Vernisáž je 22. ledna 2020

Výstava probíhá od 22. ledna do 12. února.

ŽIVÉ UMĚNÍ

Program živého umění Petrohradská kolektiv je platformou nejen pro experimentální hudbu, místem setkávání různých směrů tohoto žánru, jejich posluchačů a tvůrců. V roce 2020 jsme připravili tři koncertní cykly: Petrohradská ft. R(A)DIO(ACUSTICA) v režii Ladislava Železného, A ROOM OF ONE ́S OWN pod kurátorskou taktovkou Daniela Konopáče a Petrohradská ft. LESS dramaturga Juraje Hoppana. Za dobu fungování projektu vznikly dva divadelní počiny spadající pod Program živého umění.

V roce 2018 vznikla ve spolupráci s festivalem …příští vlna / next wave… performance s ne-herci v režii Petera Gondy s názvem A.T.I.S.M.I.A., která se dočkala více uvedení i mimo naše prostory. V roce 2019 vznikl s tím též režisérem scénický koncert s názvem Šest příběhů o vzniku a zániku. Pozitivní ohlas laické i odborné veřejnosti byl následován uvedením na Kiosk festivalu v Žilině, SK.

Nadcházející událost:

BUDE BRZY ZVEŘEJNĚNO

EDUKATIVNÍ ČINNOST

Vzhledem k interdisciplinárnímu zaměření PK jsou zmíněné činnosti výše, doplněny dalšími aktivitami jež rozvíjí jednotlivé tematické linky prostřednictvím přednášek, diskuzí nebo workshopů. Do edukativní činnosti také řadíme projekty Mezigeneračního dialogu, jehož první aktivity pro veřejnost započaly na konci června 2019. Cílem je vyšší vzájemná komunikace umělců s širokou veřejností se zaměřením na zapojení seniorů do mezigeneračních diskuzí skrze tvůrčí dílny a komentované prohlídky.

Snahou je zprostředkovat seniorům kontakt s okolním světem, přitáhnout jejich pozornost k projektům mladých autorů a pomoci tak přirozeným mezigeneračním vztahům.

Nadcházející událost:

BUDE BRZY ZVEŘEJNĚNO