CINNOSTI – 19

VÝSTAVNÍ ČINNOST

Činnost Jedna Dva Tři Gallery byla zahájena v březnu 2016, aktivity zahrnují samostatné výstavy nejmladší generace českých výtvarníků
a zahraničních rezidentů projektu Petrohradská kolektiv Residecy Project, tématické přednášky a diskuze. Stěžejní body se zaměřují na práci s prostorem na bázi až experimentálního prostředí. Konkrétně si klademe za cíl umožnit každému tvůrci autorské výstavy, vytvořit novou práci přímo pro galerii.

Výsledkem je výstava, která reaguje
na daný prostor, i když téma tvorby zůstává. Výzvou je zaujmout širokou veřejnost a zprostředkovat jí kontakt
se současným uměním, s cílem spojit lidi, myšlenky a praktiky na lokální
i mezinárodní úrovni. Přirozeně usilujeme o zapojení a následné sdílení průzkumných tvůrčích procesů. Umění chápeme jako vzájemný zdroj, katalyzátor inovací a prostředek konektivity a.

PROGRAM

MOMENTÁLNĚ PROBÍHÁ:

EWA & JACEK DOROZSKENKO: SOUNDREAMING

12. 5. - 22. 6.

byla zahájena v březnu 2016 s cílem podpořit mladé a vycházející umělce a prezentovat tvorbu našich českých i zahraničních residentů. Nejde nám pouze o vystavení daného díla, ale i o získávání zkušeností.

ŽIVÉ UMĚNÍ

Program živého umění Petrohradská kolektiv je platformou nejen pro experimentální hudbu, místem setkávání různých směrů tohoto žánru, jejich posluchačů a tvůrců. V roce 2019 jsme ke spolupráci přizvali dramaturgy: Michala Kindernaye, Lucii Udvardyovou a Juraje Hoppana, s nimiž jsme připravili tři koncertní cykly Audiogramy, Petrohradská ft. Baba Vanga a Less.

Za dobu fungování projektu vznikly dva divadelní počiny vedené Peterem Gondou, spadající pod Program živého umění. V roce 2018 vznikla ve spolupráci s festivalem …příští vlna / next wave… performance s ne-herci v režii Petera Gondy s názvem A.T.I.S.M.I.A., která se dočkala více uvedení i mimo naše prostory. V roce 2019 vznikl s tím též režisérem scénický koncert s názvem Šest příběhů o vzniku a zániku.

PROGRAM

NEJBLIŽŠÍ UDÁLOST:

LESS 4:6540986

12. 5. - 22. 6.

EDUKATIVNÍ ČINNOST

Program živého umění Petrohradská kolektiv je platformou nejen pro experimentální hudbu, místem setkávání různých směrů tohoto žánru, jejich posluchačů a tvůrců. V roce 2019 jsme ke spolupráci přizvali dramaturgy: Michala Kindernaye, Lucii Udvardyovou a Juraje Hoppana, s nimiž jsme připravili tři koncertní cykly Audiogramy, Petrohradská ft. Baba Vanga a Less.

Za dobu fungování projektu vznikly dva divadelní počiny spadající pod Program živého umění. V roce 2018 vznikla ve spolupráci s festivalem …příští vlna / next wave… performance s ne-herci v režii Petera Gondy s názvem A.T.I.S.M.I.A., která se dočkala více uvedení i mimo naše prostory. V roce 2019 vznikl s tím též režisérem scénický koncert s názvem Šest příběhů o vzniku a zániku. Pozitivní ohlas laické i odborné veřejnosti byl následován uvedením na Kiosk festivalu v Žilině, SK.

PROGRAM

NEJBLIŽŠÍ UDÁLOST:

MEZIGENERAČNÍ DIALOG: NĚCO

12. 5. - 22. 6.