Aloïs Yang – A-I-R 2018

Aloïs Yang (FR) je intermediální a zvukový umělecv současné době působící v Berlíně. Ve své práci, jež má často podobu audiovizuálních performancí a instalací, zkoumá vztahy a způsoby interakce mezi lidmi, zvukem a vnějším světem. Vystudoval průmyslový design na Shih Chien University v Taipei (Taiwan), a Interakční design na Royal College of Art v Londýny (U.K.). Zúčastnil se četných výstav a festivalů, nimi Asian Art Biennal v National Taiwan Museum of Fine Art (Taiwan), Fjuk Art and Design centre na Islandu, MEM festivalu v Bilbao (Španělsko), Frankofon Festivalu v Budapešti (Maďarsko), nebo v National Museum Stockholm (Švédsko).

Během svého pobytu v Petrohradská kolektiv se Alois zabýval styčnými plochami mezi přírodními úkazy a lidskými artefakty. Zvuk použije jako indikátor ambivalentní situace spojení / odloučení, která je podle něj charakteristická pro vztah lidí a přírody. Pomocí terénních nahrávek, audiovisuální analýzy či interaktivního programování vytvořil site-specific instalaci v prostorech Petrohradská kolektiv. Výsledkem residence byla výstava s názvem Pátrání po nejasné hranici mezi „bytím“ a „vírou“ v Jedna Dva Tři Gallery a zvukovo-prostorová performance.

„Výstava představuje trvající zájem Aloise Yanga o pomezí mezi přírodními jevy a lidskými artefakty, jež nabývají podoby jednorázové a časově náročné instalace a výkonu.  Záměrem tohoto projektu je představit vnitřní souhru mezi „být a věřit“, v kontextu „přírody a ne-přírody“ na individuální zkušenostní úrovni. Přesněji řečeno, hnací silou přechodného procesu mezi bytím přírody k víře v ne-přírodu, vírou v přírodu k bytí ne-přírody, mezi vírou v ne-přírodu k bytí ne-přírody, a od bytí ne-přírody k víře v přírodu.

„Mým cílem je upozornit na rozkol, který jsme vědomě vytvořili mezi námi a přírodou, abychom se mohli stavět do pozice pozorovatele, intelektuálně ji chápat a vztah k ní určovat měřítkem našich potřeb. Na druhé straně pak stojí schopnost spojit se s přírodou na nevědomé rovině, když mysl a tělo jsou jedno, a vnímat sebe jako součást celku. Vnímám tyto dva stavy jako odpověď na koloběh prostředí i jako přirozenou kvalitu lidské bytosti.“ Alois Yang“

Website:
https://aloisyang.com/

 

///// ENG /////

Aloïs Yang (FR) is an interdisciplinary artist, often focusing on sound, currently living in Berlin. His work investigates the perception of time and space on both “outer” physical world and “inner” metaphysical levels of awareness – as a manifestation of how we contextualize the overlapping realities in between body and mind, objective explanation and subjective projection, analogue and digital, certainty and unknown. He is interested in the crossing line between the general explanation/application provided by science and technology, and how we actually grasp and make use of it on personal perspective. By combining conclusive theory and hard scientific data with integrated technological approaches, he aims to reveal the information in tangible and playable art forms, which create open spaces for imagination, speculation, and self-reflection.

On the search of the blurred borderline between “being” and “believe”

This exhibition presents Aloïs Yang’s ongoing interests on the crossing line between natural phenomena and human artefacts, in the format of one-off-generative and time-space-specific installation and performance.

The focal point of this project is to present the inner interplay between “being and believe”, in the context of “nature and un-nature” on an individual experiential level. To be more precise, the driven forces behind the transitional process from being nature to believing un-nature, from believing nature to being un-nature, from believing un-nature to being nature, and from being un-nature to believing nature.

“ I aim to rise the notion of the separation we consciously created with the nature realm, to position ourself as observer, to understand it intellectually, and establish relationship based on our needs. On the other hand, the capabilities of connecting with the nature unconsciously, when mind and body has no separation, to place ourself as whole, and to be one within. I see shifting this two states as a resilience in responds to ever-cycling environment, also a natural quality as a human-being.“ Alois Yang

Website:
https://aloisyang.com/

Petrohradská kolektiv Residency Project 2018 je podporován Ministerstvem kultury ČR.