Klone – A-I-R 2017

Hlavní téma rezonující skrz tvorbu výtvarného umělce Igora Revelise, známého pod jménem Klone, je reflexe lidské přirozenosti – tedy rozpor mezi “přirozeným” a “získaným”. Paměť, jazyk a identitu užívá jako hlavních styčných bodů platformy, na jejímž pozadí lze referovat symboly a příběhy minulých generací.  Zároveň však jako imigrant tematizuje to, co sám nazývá “migračním genem”. “Současná podoba lidstva je dána staletími migrace, jakožto druh jsme vysoce přizpůsobiví jakémukoliv prostředí” vysvětluje. Je to právě tento rozpor v lidské přirozenosti – rozpor mezi zakořeněným a nově získaným – jež by chtěl během svého residenčního pobytu probíhajícím od posledního zářijového týdne po dobu čtyř týdnů prozkoumat. Cílem je vytvoření visuální dokumentace prostřednictvím kreseb a instalací, jež by reflektovaly jeho interakce s místní komunitou. Jeho díla byla vystavena například v Garis & Hahn Gallery v New Yorku, v WOW Gallery v Heidelbergu či Urban Spree Gallery v Berlíně.

 

http://www.kloneyourself.com/