Georg Pinteritsch – A-I-R 2018

Georg Pinteritsch je rakouský umělec, věnující se malbě, kresbě, grafice and objektové a digitální animaci. Vystudoval malbu a grafiku na Kunstuniversität Linz. Vystavoval například v Kunsthalle Linz, Galerie Freihausgasse ve Villachu, v Galerie3 v Klagenfurtu, v Museum of Contemporary Art in Krakově či v Periscope v Salzburgu.

Během svého residenčního pobytu v Petrohradská kolektiv, který se koná v červnu 2018, pokračuje Georg na sérii obrazů nazvané “Tell your wife to eat my corpse and when she is done eating my corpse you’ll eat her!”. Kombinujíc estetiku a symbolická gesta středověkých rytin s přísnými, geometrickými tvary, vyniká utajený řád zobrazených subjektů. Plánování a náčrty provádí digitálně, pomocí grafických programů, scanů náčtrů a kreseb. Během digitálního zpracování často dochází k chybám a nesouladům, narušující původní plány. Jsou to právě tyto chyby a narušení, jež Georg pak zpracovává ve svých vizuálních konceptech, aby je následně přenesl do výsledného tvaru. Jinými slovy, téměř vyčkává na prvky, které se pohnou neúmyslně či chyby při klikání myší, aby je pak mohl použít a v podobě manifestů dočasných selhání poukázal na absurditu samotné interakce s těmito přístroji. Výsledný tvar v sobě pojí nadčasovost estetiky evropského kulturního dědictví v absurdním kontrastu s naší každodenní (digitální) činností a spotřebou.

http://www.georgpinteritsch.com/

Petrohradská kolektiv Residency Project 2018 je podporován Ministerstvem kultury ČR.